Esp Eng
Vascular Barcelona - Unidad de angiologia y cirugia vascular.

Quins tractaments hi ha?

Encara que estrictament NO HI HA CAP TRACTAMENT UNIVERSAL, cada vegada sembla més evident que l'escleroteràpia amb alguns productes determinats podrà tractar TOTES LES VARIUS, DE TOTES LES MIDES I LOCALITZACIONS.

Per tractar les varius disposem de diferents tècniques o procediments:

La cirurgia CONVENCIONAL

La definim com a cirurgia convencional perquè és el tractament més comú entre la majoria de cirurgians vasculars i és el que es practica des de fa més temps. Es basa en l’extirpació de totes les venes varicoses visibles i de la vena safena interna o externa. Les venes safena interna i externa són venes situades a la superfície de la cama i acostumen a ser l’origen de la majoria de les varius. Aquest tractament està en desús pel seu plantejament radical i perquè hi ha tècniques menys invasives que igualen els resultats amb menys agressivitat.

Tipus d’anestèsia:
Raquídia o intradural. Mitjançant una petita punxada a través de la columna s’aconsegueix l’anestèsia de l'extremitat. Gràcies a aquest procediment el cirurgià pot treballar amb comoditat i el pacient s’estalvia les molèsties de les punxades contínues de l’anestèsia local.

Inici d’activitat:
Encara que l’inici de la deambulació (començar a caminar) és molt precoç (de 2 a 3 hores després de la intervenció), cal respectar un postoperatori d'alguns dies (de 7 a 15 dies) durant els què s'han de seguir una sèrie de consells mèdics que es detallen més endavant.
Es calcula que la incorporació a la vida laboral es pot fer en 10 o 20 dies.

Inconvenients:
Es tracta d’una cirurgia agressiva perquè extirpa gran quantitat de venes, algunes de les venes podrien tenir una funció important en el futur. A vegades, encara que a curt termini el resultat és excel·lent, si el pacient presenta una recidiva (reaparició de varius noves), el seu tractament és difícil i ha de tornar a ser radical.

L’estratègia hemodinàmica o CHIVA

Aquest procediment es basa en els coneixements que ens ofereix l’estudi de l’ECOGRAFIA DOPPLER (prova diagnòstica indolora que ens permet entendre el funcionament del sistema circulatori).

A partir d’una exploració indolora, ràpida i que ens mostra el funcionament venós en condicions reals podem plantejar una estratègia terapèutica menys agressiva, conservadora i que afavoreixi la reincorporació a la vida normal de manera precoç.

Abans de la intervenció es realitza el MARCATGE o CARTOGRAFIA del sistema venós, en què es marquen els punts d’abordatge de la cama. L’objectiu principal és mantenir permeables la vena safena interna i/o externa per garantir un drenatge venós adequat.

Tipus d’anestèsia:
L’anestèsia local simple o local amb sedació consisteix a realitzar diferents puncions amb una agulla de calibre fi i introduir l’anestèsic local a les zones marcades. Últimament s’ha incorporat el procediment d’anestèsia per tumescència que evita la punció repetida. Si es complementa aquesta anestèsia amb la sedació, el pacient es beneficia d'un procediment molt confortable.

Inici d’activitat:
Immediat. Es considera que part del tractament consisteix a caminar immediatament després de la intervenció.
La incorporació a la vida laboral depèn de cada cas i de l'extensió de les ferides petites. Hi ha casos d’incorporació en 1 dia i fins a 10 o 15 dies.

Inconvenients:
A vegades es considera adequat dividir el tractament en dos temps.
La filosofia de l’estratègia obliga a fer controls freqüents (com a mínim una vegada l’any).

Els tractaments intraluminals (INTRALÀSER i RADIOFREQÜÈNCIA)

Aquests tractaments es basen en l’esclerosi o fibrosi de l’interior de la vena safena interna o externa mitjançant l’aplicació d’un sistema d’oclusió INTRALUMINAL (dins la paret del vas).

L’intralàser i la RADIOFREQÜÈNCIA permeten evitar l’arrencament de la vena sanefa interna i actuen prèvia cateterització de la vena (introducció d’un catèter dins la llum) i posteriorment alliberen energia en forma de calor que provoca la cremada de l'interior, trombosi del contingut hemàtic i seguidament el retraïment de les parets. Finalment es col·lapsen les parets i es passa a la fibrosi.

Aquest procediment és un equivalent de la terapèutica convencional, encara que amb la terapèutica convencional s’evita l’agressió per arrencament de la vena safena i algunes ferides determinades.

INTRALÀSER i RADIOFREQÜÈNCIA

Tipus d’anestèsia: Pot ser amb anestèsia local per tumescència i sedació o amb anestèsia raquídia.

Inici d’activitat:

Pot ser molt precoç. La incorporació a la vida laboral depèn de cada cas i de l'extensió de les ferides petites. Hi ha casos d’incorporació en 1 dia i fins a 10 o 15 dies.

Inconvenients:
No tots els pacients poden rebre aquest tractament. Cal reunir una sèrie de requisits per ser intervingut mitjançant INTRALÀSER o RADIOFREQÜÈNCIA perquè es necessari introduir un catèter dins la vena i no tots els pacients presenten venes que ho permeten. 

Al procediment de l’ablació de la safena cal afegir l’extirpació dels paquets venosos acompanyants, es tracta de tècniques parcialment poc invasives.

L’ESCLEROTERÀPIA

Es tracta de fer desaparèixer les varius amb punxades repetides amb què s’introdueix un agent irritant i esclerosant. L’escuma d’ús comú té com a limitacions importants un volum i unes concentracions determinades.

L’esclerosi és un procediment molt conegut i amb una llarga història i els productes en forma d'escuma han representat un avanç important en els resultats. L’escuma multiplica l’efecte irritant del producte injectat i afavoreix una oclusió per espasme més ràpida i efectiva de la variu a tractar. Aquest procediment és molt útil en el tractament de les varius recidivants.

Tipus d’anestèsia:
No cal anestèsia perquè les infiltracions es fan amb una agulla d’un calibre molt fi.


Inici d’activitat:
No cal interrompre cap dia les activitats o hàbits de vida normals. Només es recomana no banyar-se a la platja o a la piscina els dies consecutius al tractament.

Inconvenients:
L’escuma fabricada mitjançant el mètode Tessari té algunes limitacions pel que fa al volum i concentració. Encara que és bastant segura, s'han publicat complicacions relacionades amb l'embòlia gasosa (el gas injectat pot passar a la circulació arterial i provocar embòlies). Es tracta d’un fet EXTREMADAMENT RAR, però existeix. Té indicacions concretes i cal plantejar el tractament de manera continuada.

Els tractaments més efectius per tractar les varícules, aranyes o telangièctasis són l’ESCLEROTERÀPIA tradicional associada al LÀSER percutani.

ESCLEROSI ESTÈTICA

L’ESCLEROSI estètica consisteix a dissimular o fer desaparèixer les petites vènules, aranyes vasculars o telangièctasis mitjançant un mètode poc agressiu. Es basa en realitzar injeccions a l'interior de les venes perquè el material esclerosant produeixi una reacció inflamatòria intraluminal (a l'interior de la vena) fent que la sang circulant es coaguli o trombosi. L'objectiu és el col·lapse de les parets del capil·lar i, per tant, que s'acabin dissimulant gradualment.

Els resultats varien en funció del tipus de vasos a tractar, la regió, el tipus de pell del pacient, la seva pigmentació i la sensibilitat individual. Per això, i com la gran majoria de procediments mèdics, és impossible garantir un resultat i l'absència total d'efectes secundaris.

Fa poc s’ha incorporat el LÀSER PERCUTANI, que s'aplica amb èxit sobre les varícules més fines (les que no es poden punxar a causa del seu diàmetre petit) i a les venes residuals que han seguit un tractament esclerosant clàssic i que no han desaparegut del tot.

L’efecte que produeix el làser és el calentament i trombosi de l’interior de la vena. Aquest tractament permet tractar vasos d'un calibre molt petit que són impossibles de punxar. També cal repetir diverses sessions per obtenir els resultats desitjats.

L’experiència ens ha demostrat que els millors resultats s’obtenen amb l’associació d’aquests dos procediments: ESCLEROSI + LÀSER PERCUTANI.ESCLEROTERÀPIA AMB MICROESPUMA – IIDF

L’escleroteràpia mitjançant escuma suposa una gran revolució en el tractament de les varius i les malformacions venoses. La flebologia del futur probablement incorporarà el tractament amb microescuma Varisolve® com el tractament més segur i menys agressiu. Aquest producte és l’únic que ha superat els assaigs clínics en fase I, II i III a Europa i les fases I i II dels EUA. Actualment el tractament es troba en l’última fase de desenvolupament i validació per l’americana FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (inici o fase III, últim trimestre de 2008). Fins que el producte no estigui en el mercat, els únics centres autoritzats per utilitzar aquest producte són l’Institut Internacional de Flebologia de Granada, el de Barcelona i els centres concertats, com la Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona i Madrid.