Esp Eng
Vascular Barcelona - Unidad de angiologia y cirugia vascular.

¿Qué son las varices?

Les varius són una manifestació freqüent de la insuficiència venosa crònica.

La variu és el resultat de la dilatació o deformitat d'una vena (conducte de drenatge del contingut sanguini) que es localitza a la superfície de la pell. Podem parlar de varius quan la mida d’aquest conducte supera els 5 mm de diàmetre.

Quan són més petites es tracta de venes reticulars (de 2 a 5 mm); o varícules i telangièctasis si són d’un diàmetre inferior als 2 mm.

El 15% de la població té varius i d’aquests, una tercera part pateix molèsties importants. Són més freqüents en les dones i hi ha una predisposició familiar. També intervenen en aquesta malaltia uns altres factors, com l’obesitat, l’embaràs, el tipus d’activitat física i la constitució.