Esp Eng
Vascular Barcelona - Unidad de angiologia y cirugia vascular.

Tenen solució?

És OBLIGATORI intervenir o extirpar varius?

Estrictament NO, encara que hem de tenir en compte que les varius són una manifestació d’una malaltia crònica, d'evolució lenta i que, encara que a vegades no presenten símptomes, difícilment aconseguirem evitar-ne la progressió.

Com que la seva evolució natural és créixer, cada vegada serà més probable que es compliquin. Per tant, encara que no és obligatori, ES RECOMANA intentar eliminar-les.

Quines complicacions té?

Tromboflebitis superficial: Consisteix en la inflamació de la vena amb la trombosi del seu contingut, apareix dolor intens i envermelliment de la pell. Aquesta trombosi també pot afectar les venes més profundes, i podria desembocar en una embòlia pulmonar.

Afectació de la pell amb aparició de pigmentacions, fibrosis, aprimament progressiu i ulceració de la cama.

La varicorràgia és una hemorràgia que es pot produir després d’una esgarrapada que afecta una zona de pell que cobreix una dilatació varicosa.

És lògic pensar que no totes les varius són iguals i, per tant, no totes es poden tractar de la mateixa manera. Per això és important destacar el caràcter INDIVIDUALITZAT dels diferents tractaments.