Esp Eng
Vascular Barcelona - Unidad de angiologia y cirugia vascular.

Quin és l’origen de les varius?

L’origen de les VARIUS és múltiple. S’ha demostrat, però, que hi ha d’haver una INSUFICIÈNCIA VALVULAR i un DEFECTE EN LA CONSTITUCIÓ de les venes que afavoreix la seva deformació.

La insuficiència de les vàlvules determina la incapacitat del sistema venós per bombejar la sang cap al cor, provoca el seu estancament i augmenta la pressió sobre les parets venoses, les deforma i les dilata. Si a aquest defecte valvular li afegim el sobrepès, el sedentarisme, situacions hormonals (naturals o artificials) que disminueixen el to venós o elasticitat, o bé efectes de compressió externa, s’afavoreix la hipertensió venosa i es generen el que coneixem com a varius.