Esp Eng
Vascular Barcelona - Unidad de angiologia y cirugia vascular.

Mites i saber popular

Cada dia els angiòlegs i cirurgians vascular atenem dubtes i preguntes que ens fan els nostres pacients fruit del saber popular o mites que envolten la patologia venosa. Us en mostrem alguns:

M’han dit que quan em treguin les varius me n’apareixeran unes altres

Depèn. La tècnica TERAPÈUTICA és molt important, però a vegades (des del 20% fins al 50% dels casos) pot haver-hi RECIDIVA, és a dir, poden aparèixer varius noves, perquè el pacient té un DEFECTE EN L'ESTRUCTURA O PARET VENOSA QUE AFAVOREIX LA DILATACIÓ de les venes. Cal recordar que LES VARIUS NO SÓN LA MALALTIA PER SI MATEIX, sinó que aquesta dilatació venosa és el resultat d'un defecte o malaltia que afecta la paret del vas.


Si em treuen les venes superficials... per on passarà la sang?

Les venes que s’extirpen són venes patològiques, per tant, LA SEVA FUNCIÓ LA PODEN REALITZAR ALTRES VENES SUPERFICIALS que drenaran el sistema venós profund. És veritat que a vegades, si la intervenció quirúrgica és molt agressiva, hi poden haver dificultats en la redistribució del drenatge venós superficial, això pot comportar una reaparició de varius superficials o inflor i edema de l'extremitat.


M’han dit que tinc varius internes

Estrictament no podem parlar de varius internes. Aquesta expressió s’utilitza per explicar al pacient que hi pot haver una insuficiència en el sistema de drenatge pel que fa a les venes més profundes. No tenen tractament quirúrgic i sovint EL QUI PATEIX UNA INSUFICIÈNCIA VENOSA PROFUNDA NO HA DE SOTMETRE’S A CIRURGIA.


Tinc moltes venes petites a les cames, per tant, tinc mala circulació.

Encara que hi ha la possibilitat que un pacient pateixi problemes de retorn venós i, a més, presenti taques o venes petites a les cuixes i cames, quan apareixen en noies sovint només impliquen un problema estètic. NO ÉS OBLIGATORI RELACIONAR VARÍCULES O ARANYES VASCULARS I MALA CIRCULACIÓ. En tot cas, el que hi ha és una fragilitat o un defecte a la paret del capil·lar que n’afavoreix la dilatació.


No puc portar mitges de compressió, no les suporto i em tallen la circulació

Aquesta queixa és molt comuna i normalment està molt justificada.
Cal destacar, però, que aquesta intolerància és conseqüència d’una PRESCRIPCIÓ INCORRECTA per part del metge o un ASSESSORAMENT INCORRECTE per part de la farmàcia o ortopèdia.

El mercat ofereix molts productes adaptables a totes les anatomies possibles. És primordial adreçar-se a l’especialista coneixedor del producte i que prescrigui correctament el tipus de mitja, amb la compressió correcta adaptada al pacient.


M’han dit que no em puc operar a l'estiu

Aquesta creença es fonamenta en que durant els mesos de més calor i exposició al sol les varius empitjoren i es tendeix a sentir les cames cansades. Aquesta afirmació és ben certa des del punt de vista mèdic, però NO EXISTEIX CAP CONTRAINDICACIÓ estricta.

El veritable motiu per no aconsellar l'operació a l'estiu és per COMODITAT, ja que a l'estiu fa calor i els malalts volen gaudir de vacances al sol. Quan hi ha pacients que per motius laborals han d’aprofitar les vacances per operar-se cal seguir una sèrie de normes per protegir les ferides quirúrgiques de l’exposició al sol i, a més, han d’assumir que amb la calor és més incòmode suportar un embenat o mitja elàstica.


M’han dit que no puc depilar-me amb cera calenta

En realitat no hi ha cap pacient que tingui varius provocades per aquest costum. En tot cas, en les pacients (dones) que pateixen fragilitat capil·lar, els microtraumatismes poden afavorir l'aparició de petites varícules o telangièctasis, però no apareixeran mai varius.


És bo el drenatge limfàtic?

Sense cap mena de dubte és saludable si el fan professionals qualificats i amb prescripció mèdica. És important associar aquest tipus de teràpies amb mitges de compressió, que són les que allarguen l’efecte del drenatge.


Els meus pares no tenen mala circulació, per què tinc varius?

Cal destacar que en un alt nombre de casos el component hereditari és determinant, però no sempre hi ha d'haver un antecedent familiar. Si un pacient té una predisposició genètica (no familiar) tindrà predisposició per fer varius independentment de si se segueixen consells preventius.

D'altra banda, quan un pacient no té aquesta predisposició, probablement mai no presentarà varius. Per això, en una mateix família hi ha fills amb i sense varius de pares amb problemes circulatoris.